Врятувати з найменшою шкодою: Жіноче обличчя прикарпатських рятувальників

news-image: Врятувати з найменшою шкодою: Жіноче обличчя прикарпатських рятувальників
Для Діани Костянтинівни Коробейко – фельдшера групи рятувальних робіт АРЗ СП У ДСНС в області – рятувальна служба стала логічним продовженням її служби у Збройних Силах, адже вона – старший прапорщик запасу і має вислугу в армії 25 років...

Діана Костянтинівна Коробейко народилася в Стрию на Львівщині, пі­сля закінчення фельдшерського відділення Бориспільського медичного училища у 1984 році працюва­ла у Трускавецькому санаторії «Ка­ш­тан». А потім, очевидно, дали про себе знати гени, адже батько пані Діани – Костянтин Андрійович – був вій­ськовим, закінчив службу під­по­л­ко­вником, і молода медична сестра, не вагаючись, кру­­то змінює свою долю. Діана Костянтинівна розпочала вій­сь­кову службу у Дрого­би­­ць­кій ві­й­­сь­ко­вій частині у медичному пу­н­кті фельдшером. У 1987 році їй запропонували відрядження до Аф­га­ністану і во­на погодилася. У Афга­ні­стані прослужила з 1 грудня 1987 ро­ку до 12 лютого 1989 ро­ку у Баграм­ській дивізії в по­л­ку медичного пу­нкту. Бу­ло ва­жко психологічно, багато стра­ждань і кро­­ві довелося побачити, але саме тут при­йшло справ­жнє розуміння цін­ності та неповто­р­но­сті кожного люд­­сь­ко­го життя. Про ті ро­ки Діана Костя­н­ти­ні­вна розповідає неохоче, не жі­но­ча спра­ва – ві­й­на, але й забути не­має права...

Після Афганістану продовжила службу у Дрогобичі, але вже в ли­­пні 1989 ро­ку за ко­нтрактом пої­ха­ла на три ро­ки до Ні­­меччини у Дре­з­ден. Цей період свого життя Діана Костян­ти­нівна вважає одним з на­й­кра­щих, бо вдавалося поєднувати слу­ж­бу з ці­кавими поїздками ви­з­начними місцями, побачити багато нового і прекрасного. По­тім був знову Дрогобич, за улю­б­ле­ною справою дні і роки збігали непомі­тно, білий халат і сумка з медикаментами стали символами, без яких не уя­вляла свого життя.

Після виходу в запас у 2005 році Діана Костянтинівна не довго насолод­жу­валася спокоєм та за­служеним від­починком. Як згадує, по­с­мі­ха­ючись жінка, коли вона в 2009 році влаштувалася на поса­ду начальника медичного пункту Регіона­льного це­нтру швидкого ре­а­­гу­вання опе­ра­тивно-рятувальної слу­­ж­би ци­­­ві­льного захисту МНС Ук­ра­їни, то чоло­вік Олег остаточно втратив надію, що вона нарешті знайде собі спокійну і ми­рну роботу. У Центрі ве­ла облік всіх хворих, також доводилося мати справу і з діловодством, мала у підпорядкуванні трьох санінструкторів-дівчат.

З лютого 2011 року Діана Ко­ро­бейко – фельдшер групи рятувальних робіт АРЗ СП У ДСНС в області і від­то­­­ді вона знову перебуває на симво­лічній передовій невидимого фронту, готова будь-якої миті виїхати за сигналом «Тривога» для надання допомоги. У складі групи виїжджає на надзвичайні ситуації, надає невідкладну медичну допомогу потерпілим до при­бу­ття швидкої допомоги. Саме Діана Костянтинівна по приїзді на місце оцінює стан потерпілих,  зу­пиняє кровотечу, вводить зне­бо­лю­­юче, і рекомендує, як їх краще вивільняти з понівеченого авто з найменшою шкодою для здоров’я...

За такої служби вільного часу зали­шається небагато, але на доз­ві­л­лі жінка любить читати та займатися фітнесом: перебувати у хорошій фі­зи­чній формі – це теж одна з умов цієї непростої і не зовсім жіночої професії.

Задоволений своєю під­ле­г­лою і заступник начальника аварійно-рятувальної частини АРЗ СП У ДСНС в області майор служби цивільного захисту Василь Романович Гайдейчук. За його словами, Діана Кос­тя­нтинівна користується заслуженою повагою в колективі, адже її досвід та високий професіоналізм поєднується з любов’ю до об­ра­но­го фаху і служить прикладом для молодих працівників.

За матеріалами У ДСНС в Івано-Франківській області.


Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою і натисніть ctrl+Enter
Опубліковано: 25.06.2018 21:51