Прикарпаття найбільше купило товарів із Румунії, Болгарії та Польщі


Про це повідомляє Головне управління статистики.

У 2019 році географія  зовнішньої торгівлі області товарами охопила 114 країн світу. Більша частина зовнішньоторговельного обороту області припадало на країни Європейського Союзу. Зокрема, в обласному експорті частка країн ЄС склала 59%, в імпорті – 53,2%.

Найбільшими за обсягами партнерами у зовнішній торгівлі були нерезиденти з Румунії, Польщі, Німеччини, Болгарії, Словаччини та Чехії. Однак, якщо до Румунії, Словаччини, Польщі та Чехії було відвантажено понад 60% обсягів експортованих до країн ЄС товарів, то понад 65% обсягів імпорту отримано з Болгарії, Польщі, Німеччини та Румунії.

Зокрема, одним з вагомих торговельних партнерів області серед країн ЄС, як і в попередні роки, залишається Румунія, обсяги експорту та імпорту товарів з якою у 2019 році склали, відповідно, 122,5 млн.дол. США та 43 млн.дол. США. Близько 70% обсягів експорту до цієї країни займало електричне устаткування, ще чверть – деревина та вироби з деревини, мінеральні продукти, частини взуття. Три чверті імпорту з Румунії забезпечували електричне устаткування та пластмаси, полімерні матеріали. Майже 90% імпорту та понад три чверті експорту до Румунії складали, відповідно, давальницька сировина та готова продукція, виготовлена з неї.

Експорт товарів до Польщі становив 70,8 млн.дол. США, імпорт – 73,2 млн.дол. США. Нерезидентам з Польщі відвантажували, в основному, пластмаси, полімерні матеріали, деревину та вироби з деревини, продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, пральні машини, а отримували – механічні та електричні машини, чорні метали та вироби з них, мінеральні продукти, пластмаси, полімерні матеріали, деревину та вироби з деревини, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

Ще одним вагомим партнером області серед країн ЄС була Словаччина. За обсягами експорту товарів з області до цієї групи країн вона посіла друге місце (74,5 млн.дол США), обсяги імпорту склали 9,2 млн.дол. США. Понад 75% експорту до цієї країни займала продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, постачали також текстильні вироби, деревину та вироби з деревини, пластмаси, полімерні матеріали. Близько 90% експорту – це продукція, виготовлена з давальницької сировини. Отримували зі Словаччини недорогоцінні метали та вироби з них, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби.

Болгарія була найбільшим джерелом імпорту області з країн ЄС (104,7 млн.дол. США), її частка склала 23,6%. Імпортували, в основному, мінеральні продукти. Основою експорту до цієї країни були пластмаси, полімерні матеріали та деревина та вироби з деревини. Загалом до Болгарії відвантажили з області товарів на 10,6 млн.дол. США.

Значними залишаються обсяги зовнішньої торгівлі з Німеччиною. Зокрема, у 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 35,4 млн.дол. США та 64,5 млн.дол. США. Провідну позицію в експорті до цієї країни займали насіння і плоди олійних культур (28,8%), мінеральні продукти (18,3%), деревина та вироби з деревини (17,1%), одяг та додаткові речі до одягу, текстильні (11,9%), пластмаси, полімерні матеріали (10,8%). Серед імпортованої продукції вагомою була частка засобів наземного транспорту (28,6%), механічних та електричних машин (19,4%), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (14,3%), пластмас, полімерних матеріалів (10,9%).

 До Чехії протягом ряду років експортуються механічні та електричні машини, мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Основою імпорту з цієї країни є механічні та електричні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, вироби з чорних металiв, органiчнi хiмiчнi сполуки. Загалом, до Чехії у 2019р. було відвантажено товарів на 65,2 млн.дол., а отримано – на 16,3 млн.дол. США.