Відбулося засідання постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій


Серед багатьох питань, що були розглянуті на засіданні, найбільше зацікавлення в членів комісії та присутніх депутатів викликали: питання про хід виконання Угоди щодо регіонального розвитку області між Кабінетом Міністрів України та Івано-Франківською обласною радою, та питання про соціальний захист та соціальне забезпечення ветеранів національно-визвольних змагань, які проживають на території області.

Щодо першого питання, то ще 6 жовтня 2010 року відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», було підписано Угоду щодо регіонального розвитку з терміном дії цієї Угоди до 31 грудня 2013 року.

Пріоритетними напрямами було визначено: реструктуризацію промислового комплексу для підвищення екологічної безпеки регіону, розбудову і модернізацію транспортної та соціальної інфраструктури, запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій. При цьому не зважаючи на те, що запланований обсяг спільних заходів становив 256,8 млн. грн., фактичний обсяг фінансування за цей період склав 84,8 млн. грн., тобто лише 33 % з передбачених Угодою. При тому з державного бюджету було виділено суму у розмірі лише 52,8 млн. грн.

Як зазначив голова бюджетної комісії Юрій Бабій: «Саме через те, що Угода носить умовний характер, комісія сьогодні прийняла рішення про визнання такого виконання неналежним. Загалом же, складається враження, що домовленість існує тільки на папері. І це в той час коли на Донецьку і Луганську області виділяються значні кошти, з Івано-Франківською областю Угода щодо регіонального розвитку практично не виконується».

Що ж до другого питання, то як виявилося невиплата надбавок до пенсій ветеранам національно-визвольних змагань, які проживають на території області не проводилася тільки через неправильне формулювання у назві виплат. « Стався правовий колапс. При наявності закладених у бюджет коштів не було можливості їх виплати. Через банальну помилку у формулюванні «виплата надбавок до пенсій» замість «додаткові виплати», вони не виплачуються тим хто їх справді потребує. Проте, на останньому засіданні, депутатам вдалося знайти вихід із ситуації», - додав Юрій Бабій».