В Коломиї хочуть купити дві квартири для проживання внутрішньо переміщених осіб


Коломийська міська рада оголошує конкурс на придбання у комунальну власність двох квартир: однокімнатної та двокімнатної для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам.

Гранична вартість двох квартир не повинна перевищувати 830 тис. грн, йдеться на сайті міської ради.

1. Основні вимоги до квартир.

- Запропоноване житло повинно знаходитись в межах Коломийської територіальної громади;

- житло повинно бути придатним для проживання та відповідати встановленим санітарно-технічним вимогам;

- бути облаштовано  каналізацією, мати систему опалення, водопостачання та енергопостачання;

- бути без заборгованостей по комунальних послугах та інших платежах;

- бути вільним від реєстрації в ньому осіб.

2. Умови конкурсу.

- Критерієм оцінки конкурсних пропозицій Учасників є ціна конкурсної пропозиції за 1м2 загальної площі квартири, яка не повина перевищувати показника опосередкованої вартості спорудження житла в Івано-Франківській області, що становить  12 623 грн. за 1 м2.

- Пропозиції оцінюються на предмет відповідності до поданих в оголошенні вимог. Конкурсні пропозиції, спрямовані після кінцевого терміну їх подачі або направлені з порушенням вимог, визначених в оголошенні, не розглядаються.

-  Переможцем визначається Учасник конкурсу, який подав найбільш вигідну конкурсну пропозицію.

3. Подача пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Конкурсна пропозиція, яка подається Учасником конкурсу складається з комерційної та технічної частин.

Комерційна частина конкурсної пропозиції складається з заяви про участь в квартириконкурсі з зазначенням цінової конкурсної пропозиції та інформації про технічні та кількісні характеристики предмета конкурсу.

Ціна конкурсної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення щодо продажу квартири. Ціни вказуються за 1 м² загальної площі квартири. Вартість конкурсної пропозиції складається із розрахунку  ціни за 1 м² помноженої на кількість  квадратних метрів загальної площі приміщення, та з врахуванням витрат по оплаті послуг по оформленню договору купівлі-продажу, витрат, пов'язаних з реєстрацією речових прав на нерухоме майно та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів).

Фіксована вартість одного квадратного метра загальної площі квартири є твердою  та незмінною.

Ціна пропозиції залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов’язань за договором та встановлюється в національній валюті.

Вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції не відшкодовуються, в тому числі й у разі не обрання учасника переможцем, відміни конкурсу чи визнання конкурсу таким, що не відбувся.

            Технічна частина конкурсної пропозиції  складається з наступних документів, які стосуються учасника та предмета конкурсу, які надають пропозицію з придбання квартири на вторинному ринку:

1. Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно.

2. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

3. Копія технічного паспорта на квартиру.

4. Експертна оцінка нерухомого майна про вартість об’єкта нерухомості.

5. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

6. Копія паспорта фізичної особи (стосується учасників – фізичних осіб)  та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

7. Документ що підтверджує повноваження особи або представника Учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції, повноваження від власника на відчуження майна від його імені.

8. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

9. Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень.

10. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) (реквізити, яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу) про стан відкритих розрахункових рахунків для проведення розрахунків.

11. Акт обстеження  технічного стану житлового приміщення.

Конкурсна пропозиція готується Учасниками у одному примірнику і подається у письмовій формі (за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника), та повинна бути скріплена печаткою (за наявності) або підписом в запечатаному конверті з позначкою «Конкурсна пропозиція».

В загальний відділ міської ради подаються заява про участь в конкурсі довільної форми та конверт конкурсної пропозиції, який в місцях склеювання повинен містити відбиток печатки (за наявності) або підпис Учасника конкурсу.

На конверті крім позначки «Конкурсна пропозиція» повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса Замовника;

- назва предмета конкурсу: «Придбання у комунальну власність Коломийської територіальної громади  об’єктів  нерухомого майна (житла) для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам»;

- повне найменування учасника конкурсу, його адреса (поштова або юридична), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факсу, е-mail (за наявності);

- маркування: «Не відкривати до 21.10.2021 р. 14 год.».

4. Прийняття конкурсних пропозицій.

Подання конкурсних пропозицій здійснюється особисто або уповноваженим представником за адресою: загальний відділ Коломийської міської ради, кабінет № 17, пр. Грушевського, 1, м. Коломия.

Датою конкурсної пропозиції вважається дата реєстрації заяви Учасника.

В робочі дні з 8.00 год. 01.10.2021р. до 17.15 год. 20.10.2021р. включно.   

5. Конкурс.

Дата та час проведення конкурсу – 21.10.2021року о 14 год.

Місце проведення конкурсу – кабінет № 10 Коломийської міської ради.

Довідки за телефоном 47571.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram.
Завжди цікаві новини!