Більше половини молоді Івано-Франківська залишаються безробітними


Ринок праці посідає центральне місце серед інших ринків. Основу ринку становлять дві головні дійові особи: роботодавці та наймані працівники. Ринок праці в ринковій економіці – це ринок найманої праці, де роботодавець і найманий працівник виступають як юридично рівноправні особи. В цьому полягає унікальність ринку праці, його відміна від інших ринків.

Обсяг ринку праці, переважно, визначається попитом на робочу силу, який, у свою чергу, прямо залежить від загальної економічної ситуації в країні. В Україні існує кількісний та якісний дисбаланс між професійною структурою та кількістю випускників вищих навчальних закладів і загальними вимогами та потребами ринку праці, пише Бріз.

В нашій країні більше 40 % молодих людей віком до 35 років не має роботи, а в Івано-Франківську – біля 55 %. Працевлаштування молоді є проблемою не тільки для України, але й для інших країн Європи. Для прикладу: 51 % безробітних в Іспанії — це молодь без досвіду роботи. Саме проблема робочого місця, що забезпечувало б гідну оплату праці, стає основною серед молоді.

В місті Івано-Франківську найбільш розвинутим є малий та середній бізнес. Так, малі підприємства становлять 95% від загальної кількості активних підприємств міста, а чисельність офіційно зайнятих у сфері малого підприємництва за 2012р. склала понад 42 тис.чол., що є найвищим показником за всі роки. На промислових підприємствах основного кола зайнято 6 тис. працівників. Саме малий та середній бізнес найбільше впливає на кон'юнктуру ринку праці в місті.

На сьогоднішній день склалася парадоксальна ситуація: роботодавці шукають молодих, амбіційних, фахових працівників із досвідом роботи і не знаходять, водночас саме такі претенденти не можуть знайти своє робоче місце.

Поряд із безробіттям (в м.Івано-Франківську рівень безробіття станом на 01.09.2013р. складає 1,61%) спостерігається дефіцит професійних знань і навичок. При цьому надлишковий попит на певні види знань і навичок співіснує з надлишковою пропозицією інших. Виходить замкнуте коло: роботодавцям складно найняти працівників на відкриту вакансію, тоді як безробітним складно влаштуватися на роботу, адже на їхні знання існує низький попит.